Tuesday 7.July 2020

Poslední aktualizace 2.03.2017 11:13

Agentura pro rozvoj Broumovska

pomáháme naplňovat Vizi Broumovska 2029

Jste zde: O agentuře - Vize a regionální rozvoj - Vize Broumovsko 2029
Chyba
  • JFolder::create: Could not create directory

Vize Broumovsko 2029

V roce 2009 byl zahájen proces, jehož cílem bylo definovat vizi Broumovska do roku 2029. Broumovsko má zpracované strategické a koncepční dokumenty. Formulované vize jsou na obecné úrovni. Aktuální potřebou regionu je tak shodnout se na vizi, která bude vystihovat budoucí Broumovsko z pohledu jeho obyvatel, kteří zde žijí, pracují, podnikají a s výhledem pro budoucí generace.

Výstupem celého procesu měla být krátká a výstižná Vize Broumovska 2029 a její stručné vysvětlení.

Iniciátorem tohoto procesu byly Agentura pro rozvoj Broumovska, MAS Broumovsko+, Podnikatelský klub Broumovska a Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Hlavní iniciativu převzali pan Jan Školník za Agenturu pro rozvoj Broumovska a paní starostka Broumova JUDr. Libuše Růčková. Výstupy práce jsou výsledkem práce pracovní skupiny, vedené facilitačním týmem o.s. Civitas per populi. Výstup práce představuje vizi, na níž se dohodli účastníci setkání a nyní by měla být dále v regionu diskutována a přistoupeno ke krokům, které by vedly k jejímu naplňování. Zejména by měla být Vize obecně přijata a následně by mělo být započato s jejím rozpracováváním do strategických kroků.

Po kliknutí na obrázek se otevře dokument PDF

vize_2029_1