Tuesday 7.July 2020

Poslední aktualizace 2.03.2017 11:13

Agentura pro rozvoj Broumovska

pomáháme naplňovat Vizi Broumovska 2029

Jste zde: O agentuře - Vize a regionální rozvoj
Chyba
  • JFolder::create: Could not create directory

Kalendář historických pohlednic

Tento projekt je pro nás příspěvkem k našemu seznamování s historií našeho regionu. Forma je volena tak, abychom předkládali historické pohledy do interiéru našeho kraje a tím podněcovali zájem o širší souvislosti. Broumovsko prošlo (nejen) ve 20. století nelehkou minulostí. Jako následek 2. světové války přišlo v absolutním počtu o značnou část své populace a z velké části také o svou historickou paměť. Věříme, že tímto drobným příspěvkem můžeme částečně přispět k jejímu znovunabytí. Kalendář však nesmí plnit jen tuto funkci. Proto se snažíme koncipovat ho tak, aby byl praktický a použitelný v běžném životě. Atributy jako přehled významných regionálních termínů, či praktické kalendárium přispívají k lepší „prodejnosti" a tím k vyššímu podílu samofinancovatelnosti a také k širší distribuci a tedy naplnění primárního cíle.

Aktivní účast a spolupráce

Spolupracovníci APRB jsou motivováni k aktivní účasti a spolupráci s dalšími regionálními subjekty. Za významné považujeme naše členství v MAS Broumovsko+ (http://mas.broumovsko.cz). Tato organizace je zdrojem regionální diskuze a významným nástrojem rozvoje regionu. Bude důležité v rámci vyhodnocování efektivity činnosti a dopadů realizovaných projektů jasně specifikovat priority a na ty zaměřit současné zdroje „Masky". Dalšími významnými partnery jsou pro nás svazky obcí Broumovsko a Policko a jejich jednotlivý členové. Významná jsou v tomto rámci z velké části města regionu, tedy Broumov, Meziměstí, Police nad Metují a Teplice nad Metují. Dalšími logickými partnery jsou všichni aktivní občané v regionu a organizace včetně spolků a sdružení působící v území. Mezi těmi jsou takové jako DDM Ulita Broumov, Zákus Broumov, Základní umělecké školy v Broumově a Polici nad Metují a mnoho a mnoho dalších.

Máme rádi Broumovsko

Budoucností regionu a každé lidské společnosti jsou děti. APRB se proto snaží v rámci svého vlastního grantového programu rozšířit možnosti jejich seznamování s historií a současností místa kde žijí a tím zvyšovat jejich vazbu k regionu. Přitom našim cílem není zde naše děti držet za každou cenu. Našim cílem je prohloubit jejich vztah k místu, který bude promlouvat především při jejich poznávacích cestách po světě („do světa na zkušenou") a působit při jejich případném a pro nás přínosném návratu domů.

Zpravodajský server nase.broumovsko.cz

V říjnu 2010 upravený zpravodajský portál naše.broumovsko je jedním z hlavních komunikačních kanálů pro místní komunitu. Vize tohoto média prochází v této chvíli vnitřní diskuzí v rámci APRB. Důvodem je snaha o vybudování nezávislého zpravodajského média, což sebou nese určité změny ke strategii (ke stažení zde) prosazované doposavad. Novým významem je zde prohlubování veřejné diskuze mající často i oponentní význam k stávající vizi a strategii regionu. Zároveň nechceme „aktivisticky" posuzovat, které zprávy jsou a které nejsou pozitivní, jakkoliv jsme tento pilíř zamýšleli velmi zodpovědně. Pozitivní v našem smyslu bylo aktivní, jelikož aktivita vede k cíli. V každém případě jsme rádi za jakékoliv připomínky k obsahu i formě našeho zpravodajského portálu.

Formulace VIZE 2029

Agentura pro rozvoj Broumovska iniciovala a byla vedle MAS Broumovsko+, Podnikatelského klubu Broumovska a Dobrovolného svazku obcí Broumovsko realizátorem formulace VIZE Broumovska 2029. Na formulaci se podíleli lidé z nejrůznějších oblastí života regionu, kterým byl pro potřeby této vize region tzv. Broumovského výběžku, tedy prakticky region v hranicích CHKO Broumovsko. Jednoznačným výsledkem této práce je přesvědčení, že Broumovsko cestou do budoucnosti regionu získávání zdravého sebevědomí, a to ať již připomínáním úspěchů již dosažených (jejichž význam je často snižován či za úspěchy - viděno z místa - nejsou považovány), nebo budováním důvěry v sílu a schopnosti lidí v regionu v budoucnosti.

APRB bude podporovat zpracování a diskuzi nad navazující strategií, která by měla tuto vizi naplňovat.

Strana 4 z 4