Tuesday 7.July 2020

Poslední aktualizace 2.03.2017 11:13

Agentura pro rozvoj Broumovska

pomáháme naplňovat Vizi Broumovska 2029

Jste zde: O agentuře - Vize a regionální rozvoj
Chyba
  • JFolder::create: Could not create directory

Grantový program Máme rádi Broumovsko PLUS podpořil dva vítězné projekty

V březnu 2011 Agentura pro rozvoj Broumovska zveřejnila možnost zúčastnit se nového grantového programu Máme rádi Broumovsko plus, který finančně podpořila Nadace ČEZ.

Přihlásilo se 5 zájemců a výběrová komise složená ze stálých členů Podnikatelského klubu Broumovska všechny žádosti prostudovala a bodově ohodnotila. Přestože všechny projekty byly velmi nápadité a zajímavé, podpora 30 000 korun byla možná pouze pro dva z nich.

Na prvním místě se s největším počtem bodů umístil projekt „Rozkvetlý klášter" podaný Benediktinským opatstvím sv. Václava v Broumově. Tento projekt je zaměřen na regeneraci a údržbu zeleně v Růžovém dvoře a předzahrádce v Růžové ulici. Dále pak zajistí květinovou výzdobu v Růžovém dvoře a v okolí celého kláštera. Tímto přispěje k vylepšení životního prostředí ve městě a podpoří účast města Broumova v evropské soutěži Rozkvetlých sídel (Entente Florale Europe), neboť klášter včetně klášterní zahrady bude součástí trasy členů hodnotící komise.

Druhou podpořenou žádostí je projekt „Z kapličky po Broumovsku", který podala Základní škola a Mateřská škola Suchý Důl. Tento projekt navazuje na aktivity obce v souvislosti s rekonstrukcí suchodolské zelené kapličky, která v loňském roce do základů vyhořela. Projekt si klade za cíl podpořit v dětech význam této kulturní památky, seznámit je s historií suchodolské kapličky, vytvořit fotodokumentaci a následně vydat kalendář na rok 2012 sestavený z dětských prací a popisů.

Celý článek...

Grantový program Máme rádi Broumovsko PLUS

3. března 2011

Agentura pro rozvoj Broumovska o.s. vyhlašuje díky podpoře NADACE ČEZ výjimečný grantový program Máme rádi Broumovsko PLUS, zaměřený na prohlubování pozitivního vztahu místních obyvatel k regionu Broumovska.

POPIS PROGRAMU

Agentura pro rozvoj Broumovska (APRB) je organizace, která si klade za cíl podporu rozvoje Broumovského regionu. Vedle realizace vlastních projektů jakou jsou Vinum et cetera, Stolní kalendář Broumovsko v historických pohlednicích, ZAHRADA*, Za poklady Broumovska, je posláním APRB napomáhat institucím a jednotlivcům v regionu realizovat aktivity zaměřené na rozvoj regionu především v oblastech vlastivědných, kulturních a orientovaných na kladný vztah k prostředí. Tímto je motivováno vyhlášení tohoto programu, který je zaměřen na všechny aktivity spojené s prohlubováním kladného vztahu k regionu Broumovska. Cílovou skupinou jsou obyvatelé Broumovska.

TÉMATICKÉ OBLASTI:

1) VLASTIVĚDNÁ

2) KULTURNÍ

3) SPORTOVNÍ

4) VZDĚLÁVACÍ

5) VOLNÁ

Program zahrnuje finanční podporu dvou vybraných projektů, které získají projektový příspěvek ve výši 30 000 Kč na konkrétní aktivity vedoucí k naplnění cílů programu.Projekt musí být dokončen/připraven nejpozději do 30. října 2011. Minimální spoluúčast financování projektu je 25%.

Celý článek...

Grantový program Máme rádi Broumovsko zná vítězné projekty

Agentura pro rozvoj Broumovska (APRB) zveřejnila výsledky 5. ročníku projektu Máme rádi Broumovsko, letos tematicky nazvaném Máme rádi místo, kde žijeme.

Oceněni byli tito žadatelé: ZUŠ Broumov, Česká speleologická společnost, ZŠ a MŠ Suchý důl, ZŠ Hradební, Rodiče olivětínským dětem o.s. a Stromodění. Tabulku s váženým bodovým ziskem a kritéria hodnocení najdete zde .

Posláním APRB je podporovat rozvoj regionu a pomáhat institucím i jednotlivcům v regionu realizovat aktivity zaměřené na rozvoj regionu především v oblastech vlastivědných, kulturních a orientovaných na kladný vztah k prostředí. Program Máme rádi Broumovsko je jednou z aktivit spojených s prohlubováním kladného vztahu dětí a mládeže k regionu Broumovska.

Celý článek...

Podíl na formulaci programu rozvoje Broumovska v letech 2003 a 2004

Jednou z prvních iniciativ, které se lidé z APRB osobně účastnili, byl proces formulace Programu rozvoje Broumovska iniciovaný obcemi v čele s městem Broumov. V této sekci Vám přinášíme výstupy práce širokého spektra účastníků. Program rozvoje Broumovska byl formulován metodou Místní agendy 21 a tedy významný příspěvkem k tzv. udržitelnému rozvoji. Rádi i nyní podporujeme všechny projekty, které jsou realizovány s podílem veřejnosti, jakkoliv k tomuto způsobu nejsme nekritičtí. Tento postup má dle našeho názoru smysl i přes to, že nemá pevné a plnohodnotné ukotvení v systému řízení státu.

Paměť Broumovska

Další projekt přispívající k možnosti přemýšlet o historii našeho kraje. Zatím elektronická publikace je vystižena slovy odpovědné redaktorky Mgr. Libuše Betášové z úvodu práce: „Vzpomínky našich předků i lidí, kteří pocházeli z území, kde jsme se narodili a žijeme, mohou být pro nás dokladem, jak se kdysi žilo, jaké tehdy byly všední starosti, co vše se za necelých sto let změnilo, jaká pozitiva technický a civilizační pokrok přinesl. Ale též nás vede k zamyšlení, jakých omylů se lidé dopouštěli a čeho bychom se my měli vyvarovat.“

Strana 3 z 4