Tuesday 7.July 2020

Poslední aktualizace 2.03.2017 11:13

Agentura pro rozvoj Broumovska

pomáháme naplňovat Vizi Broumovska 2029

Jste zde: O agentuře - Vize a regionální rozvoj
Chyba
  • JFolder::create: Could not create directory

Objevujte, tvořte, malujte ještě chvíli. Unikátní výstava Play Broumovsko v únoru končí.

Únor 2015 je závěrečným měsícem, kdy mohou návštěvníci zavítat na jedinečnou interaktivní výstavu Play Broumovsko do areálu textilních závodů Veba a.s. v Broumově. V sobotu 28. února 2015 bude otevřeno opravdu naposledy.

Téměř celý rok mohli malí i velcí návštěvníci výstavy rozvíjet svou tvůrčí mysl prostřednictvím interaktivních objektů ve dvou výstavních sálech továrny Veba. Ještě celý únor je šance v látkovém labyrintu, na prostoru více než 4 500m2, objevovat a zkoumat padesátku originálních exponátů českých i zahraničních umělců jako Kuleta, Prodvafone, Rohovka, Křeslo mámení, Ucho nebo nově instalovaný Vodní zvon.

"Branami výstavy doposud prošlo více než 35 tisíc návštěvníků, z čehož máme velkou radost. Nejen školní zájezdy z Královéhradeckého kraje, ale také rodiny s dětmi, party kamarádů i domovy důchodců a sportovní oddíly plnily po dobu deseti měsíců prostory výstavy a já pevně doufám, že poslední měsíc tomu bude stejně," řekla Markéta Hanušová, koordinátorka výstavy.

V únoru je pro návštěvníky připraven dětský karneval, který se bude konat v sobotu 7. 2. po celý den a děti i dospělí v maskách budou mít na výstavu vstup zdarma. "Na výstavě je stále co objevovat a každá Vaše další návštěva Vás utvrdí v tom, že nikdy to není stejné a pokaždé si odnesete jiný, nezapomenutelný zážitek, tak neváhejte, času zbývá pomálu," dodala Markéta Hanušová.

Pro širokou veřejnost i školní zájezdy jsou stále připraveny workshopy, můžete si odnést vlastní rámeček s fotografií z Polaroidu, vyrobit si hezké sovičky, namalovat vlastní umělecký obraz nebo třeba přání pro rodiče a prarodiče.

Součástí projektu je také unikátní regionální soutěž 99 + 1 Broumovsko oSOBnĚ. Principem je sbírání soutěžních etiket u regionálních partnerů v obchodech, restauracích, sportovních zařízeních nebo na turistických atrakcích. Již za 10 a 25 etiket získávají účastníci soutěže věcné ceny. "Mne velmi těší, že vyplněných herních plánů přibývá. Osobně jsem velmi zvědavá, z kolika herních plánů budeme losovat výherce osobního automobilu. Na ten je totiž potřeba pilně sbírat a nalepit celkem 70 etiket," řekla Markéta Hanušová a závěrem doplnila: "Děkuji všem partnerům výstavy v čele s textilními závody Veba a. s. v Broumově, Audabiacem, ProRegiony, Nadací Karla Janečka a mnoha dalšími. Bez všech podporovatelů, nadšenců a dobrovolníků by se nám nepodařilo tento nezapomenutelný a jedinečný projekt v Broumově zrealizovat. Srdečně zvu všechny na návštěvu i v měsíci únoru. Určitě to stojí za to."

Veškeré podrobné informace o vstupném, programech, objektech a soutěži naleznete na www.playbroumovsko.cz.

Broumovsko má oceněného v soutěži Podnikatel roku 2013

Jan Školník z Agentury pro rozvoj Broumovska si odnesl titul EY Společensky prospěšný podnikatel roku 2013. Na pražském Žofíně ji v úterý 4.3.2014 převzal v rámci celorepublikového vyhlášení soutěže Podnikatel roku 2013.

Titul EY Podnikatel roku 2013 získal generální ředitel a předseda představenstva největší textilky v České republice společnosti JUTA a.s. Jiří Hlavatý. Královéhradecký kraj tak měl mezi oceněnými dva zástupce.

"Za činnost Agentury, která mimo jiné pomáhá rozvíjet myšlenku, že má smysl žít v menších městech a regionech a podporovat jejich rozvoj. Přišel s vizí, že příhraniční region Broumovsko nemusí být na okraji zájmu, ani pro potenciální návštěvníky a turisty, ani pro jeho samotné obyvatele," tak zní zdůvodnění poroty, proč byl oceněn úprávě Jan Školník z Agentury pro rozvoj Broumovska.

Soutěž EY Společensky prospěšný podnikatel roku ve spolupráci se Schwabovou nadací pro sociální podnikání od roku 2006 vyhlašuje také společnost EY. Je to soutěž oceňující podnikatele, kteří v praxi aplikují zásady podnikání tak, aby dosáhli řešení společenských problémů. Jejich podnikání není synonymem pro charitu ani filantropii. Je o zavádění praktických, inovativních přístupů zaměřených na okrajové záležitosti či skupiny společnosti a mělo by poskytovat praktickou a životaschopnou alternativu k čistě charitativní či státní politice v dané oblasti.

"Z ocenění mám ohromnou radost a uvědomuji si, že nepatří jen mně, ale celému týmu spolupracovníků a partnerů. Náš příklad může být inspirací i pro ostatní regiony. Také je o Broumově více slyšet, a tím nalézáme nové partnery jako například v loňském roce pana Jiřího Walda, se kterým společně připravujeme unikátní výstavní projekt Play Broumovsko, jehož vernisáž nás čeká už 27. března 2014," komentoval krátce své ocenění Jan Školník.

"Firmy se od sebe liší jen kvalitou zaměstnanců. Lidem je třeba dát příležitost, ale zároveň sledovat, zda ji umějí a chtějí využít," řekl královédvorský podnikatel Jiří Hlavatý, když si 20. února přebíral ocenění za nejlepšího podnikatele Královéhradeckého kraje za rok 2013. Nyní byl vyhlášen nejlepším podnikatelem České republiky za loňský rok a jako vítěz se také zúčastní červnového vyhlášení Světového podnikatele roku v Monte Carlu.

Soutěž EY Podnikatel roku (Entrepreneur Of The Year®), která vybírá nejúspěšnější průkopníky v oblasti podnikání, byla založena společností EY ve Spojených státech amerických v roce 1986. V České republice byl nyní vyhlášený už 14. ročník soutěže, ve kterém porota vybírala mezi 74 přihlášenými podnikateli z 67 firem. V jejich řadách bylo také dvanáct žen, což je zatím nejvíce v historii soutěže.

Foto archiv EY a Královéhradecký kraj

 

13650 EYcr EOY SK 2013 - loga - vitez - EY Společensky prospěšný - Gray

 

Rozhovor s Janem Školníkem v Hospodářských novinách

Celý článek...

Vize Broumovsko 2029

V roce 2009 byl zahájen proces, jehož cílem bylo definovat vizi Broumovska do roku 2029. Broumovsko má zpracované strategické a koncepční dokumenty. Formulované vize jsou na obecné úrovni. Aktuální potřebou regionu je tak shodnout se na vizi, která bude vystihovat budoucí Broumovsko z pohledu jeho obyvatel, kteří zde žijí, pracují, podnikají a s výhledem pro budoucí generace.

Výstupem celého procesu měla být krátká a výstižná Vize Broumovska 2029 a její stručné vysvětlení.

Iniciátorem tohoto procesu byly Agentura pro rozvoj Broumovska, MAS Broumovsko+, Podnikatelský klub Broumovska a Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Hlavní iniciativu převzali pan Jan Školník za Agenturu pro rozvoj Broumovska a paní starostka Broumova JUDr. Libuše Růčková. Výstupy práce jsou výsledkem práce pracovní skupiny, vedené facilitačním týmem o.s. Civitas per populi. Výstup práce představuje vizi, na níž se dohodli účastníci setkání a nyní by měla být dále v regionu diskutována a přistoupeno ke krokům, které by vedly k jejímu naplňování. Zejména by měla být Vize obecně přijata a následně by mělo být započato s jejím rozpracováváním do strategických kroků.

Po kliknutí na obrázek se otevře dokument PDF

vize_2029_1

Byl vyhlášen grantový program Máme rádi Broumovsko 2012/2013

Agentura pro rozvoj Broumovska vyhlásila již 7. ročník grantového programu Máme rádi Broumovsko - Máme rádi místo, kde žijeme, a zároveň i 3. ročník programu Máme rádi Broumovsko PLUS. Oba jsou zaměřené na prohlubování pozitivního vztahu dětí a místních obyvatel k regionu Broumovska.

Celý článek...

Přednášky Univerzity třetího věku v Broumově

9Ve spolupráci s Univerzitou v Hradec Králové jsme na podzim roku 2011 otevřeli první semestr přednášek v rámci Univerzity třetího věku, který je určený pro seniory. Přednáškový blok probíhal ve dvou semestrech, jednou měsíčně na téma Dějiny české šlechty ve Východních Čechách. Přednášeli členové Historického ústavu Univerzity Hradec Králové.

Celý článek...

Strana 1 z 4