Thursday 6.August 2020

Poslední aktualizace 2.03.2017 11:13

Agentura pro rozvoj Broumovska

pomáháme naplňovat Vizi Broumovska 2029

Jste zde: Veřejné zakázky
Chyba
  • JFolder::create: Could not create directory

Veřejné zakázky

Veřejná zakázka: Infobod „Krajina, pískovec a člověk“ v broumovském klášteře - návrh a realizace expozice

Veřejná zakázka: Infobod „Krajina, pískovec a člověk“ v broumovském klášteře - návrh a realizace expozice
Zadavatel: Agentura pro rozvoj Broumovska

Vážený dodavateli,

obracíme se na Vás se zdvořilou výzvou k podání nabídky v rámci výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku

Všechny související dokumenty:

· Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

  • Příloha č. 1 Krycí list nabídky + Prohlášení
  • Příloha č. 2, Čestné prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům
  • Příloha č. 3, Seznam významných zakázek
  • Příloha č. 4, technická dokumentace ·
  • Příloha č. 5, Návrh Smlouvy o dílo
  • Příloha č. 6, Subdodavatel

jsou volně dostupné na profilu zadavatele:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/agentura-pro-rozvoj-broumovska a adrese www.maprojekt.cz, záložka Zadávací dokumentace.

Buďte prosím tak laskavi a dokumentaci si z výše uvedených míst stáhněte a důkladně prostudujte.

K podání nabídky je nezbytné se řídit uvedenou dokumentací.

Pro případné další informace prosím kontaktujte odpovědnou osobu za administraci této veřejné zakázky Martinu Zábranskou Vrátnou na tel. +420602815427 nebo e-mailem: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

 


Dodatečné informace (v pořadí první) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Infobod
„Krajina, pískovec a člověk“ v broumovském klášteře - návrh a realizace expozice

V Broumově dne 6. 3. 2014
Věc: Dodatečné informace (v pořadí první) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Infobod
„Krajina, pískovec a člověk“ v broumovském klášteře - návrh a realizace expozice
Veřejný zadavatel: Agentura pro rozvoj Broumovska
Vážení uchazeči,
zadavatel vydává k zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky dále uvedené
dodatečné informace (v pořadí první).
Zadavatel na základě prohlídkového dne obdržel dotazy, ke kterým se vyjadřuje
v následujícím znění:
Budou pod okny instalovány radiátory, resp. Jak bude místnost vytápěna?
Ano, v původním návrhu jsou v místnosti 1040 umístěny 2x radiátory pod okny, a
2ks radiátorů je možné rozmístit dle požadavků
Zda je součástí projektu izolace pod podlahou?
Není, skladba v místnosti 1040 se bude muset upravit, protože vrchol klenby bude zasahovat
do skladby podlahy.
Jaká krytina se předpokládá položit na podlahu?
Podlahovou krytinu má tvořit nová keramická dlažba.
Těmito dodatečnými informacemi upravená zadávací dokumentace je platná a předložené
dodatečné informace je nutné akceptovat při zpracování nabídky.
S pozdravem
Mgr. Martina Zábranská Vrátná, za administrátora veřejné zakázky