Thursday 6.August 2020

Poslední aktualizace 2.03.2017 11:13

Agentura pro rozvoj Broumovska

pomáháme naplňovat Vizi Broumovska 2029

Jste zde: Partnerství
Chyba
  • JFolder::create: Could not create directory

Partnerství v projektech

VIA BENEDICTINA - panelová výstava

Panelová výstava v rámci oslav 800 let od příchodu benediktinů na Broumovsko v Muzeu Police nad Metují, kterou připravili přední historici FLÚ AV ČR, v.v.i., Praha/Centra medievistických studií a Univerzity Hradec Králové. Na 24 panelech představuje význam benediktinů pro Broumovsko i pro celou střední Evropu.

Celý článek...

Video: Reportáž Náchodské televize z prezentace projektu Vzdělávací a kulturní centrum Broumov


Reportáž Náchodské televize z prezentace projektu Vzdělávací a kulturní centrum Broumov, která se uskutečnila 6. prosince v broumovském klášteře.

Celý článek...

Vzdělávací a kulturní centrum v Broumově

V Broumově připravují projekt Vzdělávacího a kulturního centra v komplexu národní kulturní památky broumovský klášter.

Celý článek...

Klášterní Zahrada* v Broumově jako součást projektu revitalizace kláštera získala stavební povolení k rekonstrukci

Nezbytnou podmínkou získání případné dotace je stavební připravenost projektu. Získání stavebního povolení na areál klášterní Zahrady* v komplexu národní kulturní památky klášter Broumov je tak dalším milníkem na cestě k realizaci.

Již dříve jsme informovali o pracích na přípravě projektu revitalizace kláštera. Základní myšlenkou projektu Vzdělávacího kulturního centra Broumov je využití prostor kláštera a klášterní Zahrady*, jehož vlastníkem je Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově. V těchto místech by mělo vzniknout Vzdělávací a kulturní centrum Broumov (dále též VKCB) s vlastními konferenčními prostorami, vlastní ubytovací kapacitou a vlastními možnostmi pro stravování. Vzhledem k tomu, že jde o poměrně rozsáhlé objekty s ochranou v nejvyšším režimu, tj. národní kulturní památky, je příprava projektu velmi pracnou a nákladnou záležitostí.

Celý článek...

Projekt revitalizace kláštera zvítězil v soutěži ateliérů

Projekt Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace kláštera, který podal projektový a inženýrský atelier INS s r.o., získal v kategorii Architektura a stavební projekt 1. místo v soutěži Stavební CAD projekt 2010. Toto klání je tradiční soutěží architektonických ateliérů a projekčních kanceláří o nejlepší prezentaci stavební či profesní projektové dokumentace zpracované pomocí produktů firem Autodesk a AB Studio.

Na vyhlášení výsledků již 17. ročníku , které se konalo 30. listopadu 2010 v Praze, byli vyhlášeni vítězové všech sedmi kategorií. Přihlášeno bylo víc než 100 projektů. Soutěž Stavební CAD ( Computer aided design - počítačem podporované navrhování ) projekt za dobu svého trvání získala řadu příznivců. Většina staveb byla realizována a dnes jsou již součástí naší existence. Každý z uplynulých ročníků nabídl velmi zajímavý pohled do kuchyně renomovaných českých architektonických a projekčních ateliérů a veřejnost se takto mohla seznámit s vítěznými projekty jednotlivých kategorií.

Vítězné projekty budou prezentovány na stránkách www.stavebnicadprojekt.cz a na dalších akcích.

Projekt VKC Broumov – revitalizace kláštera zahrnuje úpravy v klášterní zahradě a severovýchodní části kláštera, kde by vznikl prostor především pro kulturní, vzdělávací a další veřejně prospěšné aktivity. Opatství sv. Václava v Broumově získalo nedávno půjčku ve výši 5 miliónů Kč na přípravu projektu pro broumovský klášter. Celkové náklady na projekt by mohly dosáhnout až 500 miliónů korun.

Strana 1 z 2