Tuesday 7.July 2020

Poslední aktualizace 2.03.2017 11:13

Agentura pro rozvoj Broumovska

pomáháme naplňovat Vizi Broumovska 2029

Jste zde: O agentuře
Chyba
  • JFolder::create: Could not create directory

Vize a poslání Agentury pro rozvoj Broumovska

Základní směřování Agentury pro rozvoj Broumovska a principy, kterými se na cestě ke svým cílům řídí nejen organizace, ale i jednotliví spolupracovníci, byla formulována při společném projednávání tehdejších pracovníků občanského sdružení a přizvaných konzultantů. Tak se mohly představy přetavit do slov a ta později do činů.

Zařadit Agenturu pro rozvoj Broumovska mezi neziskovými organizacemi není zcela jednoduché. Jako aktivní prvek společnosti se snažíme rozhýbávat veřejnou diskuzi a to především nad otázkami dlouhodobých cílů, strategií a vizí. K těmto diskuzím vyzýváme opakovaně veřejnost napříč odbornou či politickou příslušností. Není smyslem činnosti APRB prosazovat své specifické zájmy. Snaží se být profesionálním nástrojem (poskytovatelem služeb) k dosažení sdílené vize. APRB pak aktivně přistupuje k realizaci dílčích cílů vzniklých na platformě těchto diskuzí v případech, že není jiná vhodná platforma. Zde již nepromítá svou přímou vůli, nýbrž poskytuje co nejlepší službu vedoucí k dosažení sdílených cílů. APRB tedy pro svou činnost potřebuje neustálou veřejnou diskuzi a to formální i neformální v rámci rozhovorů a diskuzí.

Agentura pro rozvoj Broumovska je dobrovolně a vědomě realizátorem veřejné objednávky. Zároveň však v rámci svého poslání aktivně přispívá k diskuzi o jejím obsahu a formě. Dá se konstatovat, že Broumovsko disponuje obrovským potenciálem pro rozvoj v mnoha oblastech. Limitujícím faktorem je zde však tzv. absorpční kapacita. Tedy schopnost rozvojové projekty formulovat, realizovat a rozvíjet. Broumovsko zde naráží na určité problémy typické pro příhraniční venkovské regiony především v oblasti sociálně ekonomického vývoje. Účelem tohoto textu není analýza situace Broumovska, ale vysvětlení smyslu a funkci APRB. Ta může jako nezisková organizaci zaměřit svůj fundraising (shánění finančních i nefinančních prostředků) na zdroje, které umožní zaměstnávat mladé velmi motivované spolupracovníky, kteří mohou stát u zrodu projektů vytvářejících následně vedlejší přínosy jako nová pracovní místa, další soukromé i veřejné investice a mnoho dalšího.

Snahou APRB je pro naplnění své vize dávat maximální prostor lidem zaujatým pro věc schopných sdílet nést a rozvíjet společnou vizi. Zároveň se snaží být APRB expertem v otázkách regionálního rozvoje a mnoha rozličných projektech, které v rámci své činnosti realizuje. Role experta vede přes systematizaci vnitřních procesů (byrokratizaci), která v pozitivním slova smyslu umocňuje profesionalitu. V této oblasti nastává uvnitř organizace určité pnutí, které je potřeba neustále vyhodnocovat a usměrňovat. Toto pnutí však vytváří kreativní tvůrčí atmosféru tolik typickou pro organizace podobného typu.

Síla vize silného a sebevědomého Broumovska dodává energii všem spolupracovníkům APRB. Naše dílčí úspěchy jsou potom dalším zdrojem této energie.