Thursday 6.August 2020

Poslední aktualizace 2.03.2017 11:13

Agentura pro rozvoj Broumovska

pomáháme naplňovat Vizi Broumovska 2029

Jste zde: Kultura - Broumovská klávesa 2011
Chyba
  • JFolder::create: Could not create directory

Broumovská klávesa 2011

klavesaMezinárodní klavírní soutěž pro děti do 14 let, která vznikla v Broumově. Cílem projektu bylo vytvořit soutěž se širokou mezinárodní působností. Mladí hudebníci mají nejen možnost vzájemné konfrontace na mezinárodní úrovni, ale také kontaktu se špičkovými osobnostmi českého i zahraničního klavírního umění a představiteli stěžejních hudebních institucí. 1. ročník se konal ve dnech 6. – 8. května 2011 a zúčastnilo se ho 50 účastníků ze tří zemí. 

Soutěžilo se v prostorách Benediktinského opatství v Broumově, rozcvičovalo v učebnách ZUŠ Broumov a finálový koncert se konal v klášterním kostele sv. Vojtěcha. Soutěží žilo celé město. Záštitu nad akcí převzal Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský. V porotě vedené Prof. Ivanem Klánským zasedli MgA. David Mareček Ph. D,  MgA. Jan Simon, Prof. Noemi Maczelka DLA (Maďarsko) a MgA. Ivo Kahánek.

Absolutním vítězem soutěže se stal vítěz třetí kategorie, 14 letý Matyáš Novák. Za svůj výkon získal klavír od firmy Stárek.  Nejmladším účastníkem byl sedmiletý Jan Čmejla, vítěz první kategorie. Ve druhé kategorii zvítězila Anna Gálová. Symbolické finanční a věcné ceny převzalo patnáct oceněných před finálovým koncertem. Každý účastník dostal čestné uznání. 

V rámci soutěže se konal seminář soutěžících a pedagogů s odbornou porotou, kde se mohli zúčastnění dotázat členů poroty na nejrůznější otázky týkající se profesionálních témat či přímo jejich soutěžních výkonů. Profesionální a zároveň vřelá a osobní atmosféra byla umocněna krátkým osobním dopisem předsedy poroty, v nichž prof. Klánský několika větami komentoval výkon každého soutěžícího a dal mu svá osobní doporučení do dalších studií.
Další, druhý ročník soutěže se uskuteční 3. – 6. května 2012 ve stejných prostorách a opět bude uzavřen finálovým koncertem.

Více informací o soutěži  jako takové se dočtete ve článcích níže.

- Mezinárodní klavírní soutěž pro děti a mládež Broumovská klávesa – 1. ročník

- Broumovská klávesa

- Mezinárodní klavírní soutěž pro mládež Broumovská klávesa byla zahájena

- Koncert laureátů uzavřel 1. ročník Broumovské klávesy

- Broumovská klávesa trochu jinak

- Třináctiletý vítěz klavírní soutěže Broumovská klávesa vystoupí s hradeckou filharmonií