Tuesday 7.July 2020

Poslední aktualizace 2.03.2017 11:13

Agentura pro rozvoj Broumovska

pomáháme naplňovat Vizi Broumovska 2029

Jste zde: Kultura
Chyba
  • JFolder::create: Could not create directory

Broumov - centrum kulturního regionu

Jsme rádi, že město Broumov má ambici stát se broumov1kulturním centrem v širším kontextu a být tak „tahounem“ kulturního života regionu. V APRB jsme rádi, že se na realizaci tohoto cíle můžeme podílet přímou účastí a využitím synergických efektů. Rozvoj a zkvalitňování kulturního života může vést k většímu sebevědomí, o které usilujeme. Připomínáme však, že tento cíl je běh na velmi dlouhou trať a jen ti nejvytrvalejší mohou dosáhnou chtěného výsledku.

Zahrada* kulturní

V červenci 2006 se APRB a Opatství sv. Václava v Broumově klaster_zahradadohodli na spolupráci. APRB na sebe převzala starost a odpovědnost za klášterní zahradu se záměrem zpřístupnit jí veřejnosti. Agentura pro rozvoj Broumovska získala pro svůj plán důležitého partnera, kterým se stalo město Broumov. Bez tohoto partnera by nebylo možné činit kroky k postupnému využívání prostor klášterní zahrady, její pravidelné údržby a plánování její rekonstrukce.

Celý článek...

Kultura města Broumov

Od roku 2008 se Agentura pro rozvoj Broumovska podílí zahrada_akcena dramaturgii a realizaci kulturních akcí v Broumově. Tato aktivita byla umožněna naší prací na kulturním programu klášterní Zahrady a vybudováním kvalitního a zkušeného týmu, který umožňoval využít značné součinnosti. Převzetím některých funkcí oddělení kultury mohlo město Broumov snížit úvazek pracovníka kultury a nechat tyto činnosti realizovat zkušeným týmem v APRB v úzké koordinaci s oddělením kultury.

Celý článek...

Hudební festival Za poklady Broumovska – festival v kostelích Broumovska

JZ-20100710-191547Jedním ze zásadních projektů v oblasti kultury, které Agentura v současné době realizuje, je festival Za poklady Broumovska. Tento původně cyklus koncertů byl v roce 2005 poprvé uspořádán Dobrovolného svazku obcí Broumovsko s významným příspěvkem města Broumova a participací obcí regionu. Svazek využil k financování cyklu koncertů evropské dotace. Po skončení této dotace se pořádání ujala právě naše APRB s tím, že převzala odpovědnost i za získání finančních prostředků nad rámec nezměněných příspěvků jednotlivých měst a obcí regionu.

Celý článek...

Strana 4 z 4