Tuesday 7.July 2020

Poslední aktualizace 2.03.2017 11:13

Agentura pro rozvoj Broumovska

pomáháme naplňovat Vizi Broumovska 2029

Jste zde: Fundraising
Chyba
  • JFolder::create: Could not create directory

Fundraising

Fundraising pro rozvoj regionu

Fundraising (tedy dle wikipedie: systematická činnost, jejímž výsledkem je získání finančních či jiných prostředků na obecně prospěšnou činnost) je od začátku nedílnou součástí práce Agentury pro rozvoj Broumovska. Jedním ze základních předpokladů pro úspěšný fundraising je důvěryhodnost. Tu se snažíme podpořit co největší otevřeností. APRB vydává pravidelně výroční zprávu o své činnosti, ve které informuje o své činnosti. Zároveň pravidelně a průběžně informuje své partnery o dosažených cílech a postupných úspěších.

Výroční zprávy

Výroční zprávy zpracované tak, aby byly čitelné veřejnosti, vydává Agentura pro rozvoj Broumovska od roku 2006. Snažíme se přiblížit šíři našich aktivit, ale i vysvětlovat souvislosti naší činnosti s prací ostatních organizací, institucí a jednotlivců. Silou našeho regionu je umění spolupráce, kterou Agentura pro rozvoj Broumovska všestranně podporuje a spolupracuje se všemi, kteří o spolupráci stojí.

Strana 2 z 2