Tuesday 7.July 2020

Poslední aktualizace 2.03.2017 11:13

Agentura pro rozvoj Broumovska

pomáháme naplňovat Vizi Broumovska 2029

Jste zde: Cestovní ruch - Konference na podporu regionálního cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji
Chyba
  • JFolder::create: Could not create directory

Konference na podporu regionálního cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji

Pod záštitou hejtmana kraje Lubomíra France a arcibiskupa Dominika Duky se 30. listopadu v hradeckém Aldisu konal již druhý ročník konference věnované cestovnímu ruchu a možnostem jeho rozvoje v Královéhradeckém kraji.

Cílem konference bylo prezentovat zážitkovou turistiku založenou na znovuobjevování tradičních duchovních hodnot v regionu. Tomu odpovídaly i jednotlivé příspěvky přednášejících. Za řečnickým pultem se vystřídali zástupci církve, neziskových organizací, KRNAPu, ale i Asociace hotelů a restaurací či VZP. Jednotlivá vystoupení byla doprovázena obrazovými prezentacemi, ze kterých bylo patrné, že rozvoj cestovního ruchu a zážitkové turistiky má v královéhradeckém kraji obrovský potenciál a že ti, kteří s ním pracují, si uvědomují nejen možnosti, ale i širší souvislosti spojené s jeho využíváním a rozvojem. V příspěvcích i následné diskuzi se hovořilo o církevních stavbách a možnostech jejich využití pro širší občanskou společnost, než je komunita věřících tak, aby byl zachován jejich duchovní rozměr. Hovořilo se o regionálních specialitách nabízených nebo spíše nenabízených v gastronomických zařízeních nejen v kraji, ale celém Česku, o tradici společného soužití národů v příhraničních oblastech a výhodách a nevýhodách chráněných území a národních parků při zřizování a udržování aktivit s cestovním ruchem spojených.

Za Broumovský region se konference zúčastnily Marcela Lilingová, která prezentovala vlastní činnost Agentury pro rozvoj Broumovska a její vzdělávací a kulturní projekty, Markéta Hanušová se věnovala destinačnímu managementu a Petra Kovářová nabízela účastníkům regionální produkty. Prezentace APRB, její činnost a zkušenosti získané realizací projektů, regionální schopnost spolupráce rozvojových subjektů, Podnikatelského klubu, místních samospráv a církevních orgánů, si získala značnou pozornost. Partner APRB, Podnikatelský klub Broumovska, byl jedním z těch, kdo uskutečnění konference finančně podpořili. Nápad představit Broumovsko nejen obrazovou prezentací, ale i dvěma specialitami – olivětínským Opatem, pivem mnoha chutí a teplickými Horalskými trubičkami, se ukázal jako velmi dobrý. Stůl, kde bylo možno „ochutnat Broumovsko“, si získal značnou přízeň všech účastníků konference.

Žena regionu 2010, MUDr. Soňa Hlavová nabídla účastníkům konference své životní motto, které s tématem znovuobjevování tradičních duchovních hodnot regionu úzce souvisí - Ztratíme jen to, co sami vzdáme.

Program konference