Thursday 6.August 2020

Poslední aktualizace 2.03.2017 11:13

Agentura pro rozvoj Broumovska

pomáháme naplňovat Vizi Broumovska 2029

Jste zde: Cestovní ruch
Chyba
  • JFolder::create: Could not create directory

Cestovní ruch

Zahájena unikátní spolupráce v rozvoji cestovního ruchu na Broumovsku

V rámci destinačního managementu Broumovska se v pondělí 10. ledna 2011 poprvé sešla pracovní skupina, kde vedle sebe zasedli podnikatelé z řad poskytovatelů služeb v cestovním ruchu a zástupci rozvojových organizací a CHKO Broumovsko, kteří mají zájem podílet se na rozvoji cestovního ruchu Broumovska.

O tom, jak nejlépe využít potenciál regionu v oblasti cestovního ruchu, se vedla diskuze, z níž vyplynula především potřeba spolupráce a intenzivní komunikace mezi všemi zúčastněnými subjekty a také potřeba rozvíjet nejen infrastrukturu, ale i pozitivní „image regionu".

Příští již konkrétněji zacílené setkání pracovní skupiny se zaměří na formu webové turistické prezentace na adrese www.broumovsko.cz. K diskuzi budou pozváni zástupci IC v regionu a další poskytovatelé služeb. Webové stránky budou následně rekonstruovány v první polovině tohoto roku.

Celý článek...

Konference na podporu regionálního cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji

Pod záštitou hejtmana kraje Lubomíra France a arcibiskupa Dominika Duky se 30. listopadu v hradeckém Aldisu konal již druhý ročník konference věnované cestovnímu ruchu a možnostem jeho rozvoje v Královéhradeckém kraji.

Cílem konference bylo prezentovat zážitkovou turistiku založenou na znovuobjevování tradičních duchovních hodnot v regionu. Tomu odpovídaly i jednotlivé příspěvky přednášejících. Za řečnickým pultem se vystřídali zástupci církve, neziskových organizací, KRNAPu, ale i Asociace hotelů a restaurací či VZP. Jednotlivá vystoupení byla doprovázena obrazovými prezentacemi, ze kterých bylo patrné, že rozvoj cestovního ruchu a zážitkové turistiky má v královéhradeckém kraji obrovský potenciál a že ti, kteří s ním pracují, si uvědomují nejen možnosti, ale i širší souvislosti spojené s jeho využíváním a rozvojem. V příspěvcích i následné diskuzi se hovořilo o církevních stavbách a možnostech jejich využití pro širší občanskou společnost, než je komunita věřících tak, aby byl zachován jejich duchovní rozměr. Hovořilo se o regionálních specialitách nabízených nebo spíše nenabízených v gastronomických zařízeních nejen v kraji, ale celém Česku, o tradici společného soužití národů v příhraničních oblastech a výhodách a nevýhodách chráněných území a národních parků při zřizování a udržování aktivit s cestovním ruchem spojených.

Celý článek...